Top 20 câu STT chia tay em, anh vẫn sống tốt hơn ngày hôm qua

Top 20 câu STT chia tay em, anh vẫn sống tốt hơn ngày hôm qua

Top 20 câu status tâm trạng (STT) chia tay em, anh vẫn sống tốt hơn ngày hôm qua để mọi người lựa chọn chia sẻ trên trang cá nhân facebook. Cuộc sống vốn dĩ luôn nhiễu nhương như vậy, sau một đoạn...
read more