Tuyển tập STT thay lời nhắn gửi đến sinh viên năm nhất: các em hãy nhớ..

Tuyển tập STT thay lời nhắn gửi đến sinh viên năm nhất: các em hãy nhớ..

Tuyển tập câu status thay lời nhắn gửi đến sinh viên năm nhất: các em hãy nhớ trân trọng những tháng ngày đại học, tuổi trẻ chỉ có một lần đừng lãng phí nó. Gửi sinh viên năm nhất! Các em...
read more