Tuyển tập STT nuối tiếc viết cho tình bạn mà chúng ta đã đánh mất

Tuyển tập STT nuối tiếc viết cho tình bạn mà chúng ta đã đánh mất

Tuyển tập câu status nuối tiếc viết cho tình bạn mà chúng ta đã đánh mất, thứ tình bạn ta tưởng là sẽ bền chặt mãi mãi nhưng rồi cùng mất theo thời giam. Có lẽ trưởng thành chính là không...
read more