Tuyển tập STT chồng gần không lấy, đi lấy chồng xa là trăm nỗi tủi hờn

Tuyển tập STT chồng gần không lấy, đi lấy chồng xa là trăm nỗi tủi hờn

Tuyển tập câu status con gái à, chồng gần không lấy, đi lấy chồng xa là trăm nỗi tủi hờn, có nhiều lúc nhớ nhà nhớ mẹ cha cũng không có điều kiện mà về. Tình yêu là một phép màu...
read more