Tuyển tập STT chẳng biết tôi chọn cô đơn hay là cô đơn lại chọn tôi

Tuyển tập STT chẳng biết tôi chọn cô đơn hay là cô đơn lại chọn tôi

Tuyển tập câu status (stt) tôi chọn cô đơn hay cô đơn chọn tôi, chỉ biết càng lớn tôi càng cô đơn, nỗi buồn ngập tràn trong trái tim đã chai sạn của mình. Đã có khi tôi nghĩ rằng mình...
read more