Tuyển tập STT đừng bắt em mạnh mẽ vì đó mãi mãi chỉ là cái vỏ bọc thôi

Tuyển tập STT đừng bắt em mạnh mẽ vì đó mãi mãi chỉ là cái vỏ bọc thôi

Tuyển tập câu status tâm trạng (stt) đừng bắt em mạnh mẽ vì đó mãi mãi chỉ là cái vỏ bọc thôi rồi cũng có ngày em sẽ sụp đổ mà không thể đứng dậy nổi. Con gái là thế đấy,...
read more