Top 20 câu STT giữa dòng đời cần lắm những yêu thương chân thành

Top 20 câu STT giữa dòng đời cần lắm những yêu thương chân thành

Top 20 câu status tâm trạng lạc lõng cô đơn: giữa dòng đời cần lắm những yêu thương chân thành, cần lắm sự sẻ chia quan tâm lẫn nhau giữa người với người. Cảm xúc là thứ gì đó trừu tượng...
read more