20 câu status tâm trạng Điều bi ai nhất là yêu đơn phương người bạn thân

20 câu status tâm trạng Điều bi ai nhất là yêu đơn phương người bạn thân

Yêu đơn phương đã khổ nhưng trên cả đơn phương chính là đơn phương bạn thân. Yêu bạn thân, là đúng hay là sai? Yêu bạn thân, nên tỏ tình hay không tỏ tình? Yêu bạn thân, nhìn họ hạnh...
read more