Status nhói lòng Vì em đã hy vọng quá nhiều nên thất vọng cũng quá lớn

Status nhói lòng Vì em đã hy vọng quá nhiều nên thất vọng cũng quá lớn

Đôi khi chúng ta hi vọng quá nhiều ở một người, đặt để quá nhiều niềm tin, tình cảm vào người đó, nhưng chuyện thường tình xảy ra hi vọng càng lớn thì thất vọng càng nhiều. Một vòng quay...
read more