Về sự ra đời bài thơ “Đất nước” của Nguyễn Đình Thi

Về sự ra đời bài thơ “Đất nước” của Nguyễn Đình Thi

Về sự ra đời bài thơ “Đất nước” của Nguyễn Đình Thi  Hơn nửa thế kỷ qua, nhiều người đã thuộc lòng bài thơ “Đất nước” – một tác phẩm nổi tiếng của nhà nghệ sĩ tài hoa Nguyễn Đình...
read more