Tấn bi kịch Vũ Như Tô trong Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài hay nhất

Tấn bi kịch Vũ Như Tô trong Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài hay nhất

Tấn bi kịch Vũ Như Tô trong Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài hay nhất    “Vũ Như Tô” là vở kịch lịch sử có quy mô hoành tráng xuất sắc của Nguyễn Huy Tưởng và của nền kịch nói Việt...
read more