Tuyển tập STT hãy đặt mình vào vị trí người khác để biết họ đang nghĩ gì

Tuyển tập STT hãy đặt mình vào vị trí người khác để biết họ đang nghĩ gì

Tuyển tập câu status (stt) hãy đặt mình vào vị trí người khác để ta biết họ đang nghĩ gì, muốn làm cái j và ta nên làm như thế nào cho tốt. “Hãy đứng vào vị trí của người khác...
read more