Hình ảnh đôi bàn tay Tnú trong Rừng xà nu của Nguyễn Trung Thành

Hình ảnh đôi bàn tay Tnú trong Rừng xà nu của Nguyễn Trung Thành

Hình ảnh đôi bàn tay Tnú trong Rừng xà nu của Nguyễn Trung Thành Hình ảnh đôi bàn tay Tnú mang tới cho người đọc một ấn tượng rất lớn, không những thế, nó còn mang ý đồ nghệ thuật của...
read more