Top 20 câu STT đừng trân quý điều xa xôi, hãy trân quý ngày ta được sống

Top 20 câu STT đừng trân quý điều xa xôi, hãy trân quý ngày ta được sống

Top 20 câu status (stt) chân lý đừng trân quý điều gì xa xôi, hãy trân quý những ngày ta được sống, nhũng ngày ta còn được thở, còn được yêu thương. ọi thứ trên thế gian này cũng tựa như...
read more