Nghệ thuật xây dựng hình ảnh trong Tiếng hát con tàu của Chế Lan Viên

Nghệ thuật xây dựng hình ảnh trong Tiếng hát con tàu của Chế Lan Viên

Nghệ thuật xây dựng hình ảnh trong Tiếng hát con tàu của Chế Lan Viên   Khi nhắc đến nhà thơ Chế Lan Viên ta nhớ ngay đến tác phẩm Tiếng hát con tàu, với những phương diện nghệ thuật...
read more