Cách xây dựng và thiết kế bài giảng STEM tại trường trung học

Cách xây dựng và thiết kế bài giảng STEM tại trường trung học

Hiện nay giáo dục STEM đang được các nước phát triển trên thế giới như Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc… đặc biệt quan tâm, tại Việt Nam Chính phủ và ngành GDĐT cũng đã có nhiều văn...
read more