Truyện Hành Tẩu Âm Dương Chương 11 Mới Nhất

Truyện Hành Tẩu Âm Dương Chương 11 Mới Nhất

Chương 11: Béo gầy đầu đà Nếu không phải tận mắt nhìn thấy đến một màn này, liền tính đánh chết ta cũng sẽ không tin tưởng đây là chân thật! Bởi vì trước mắt xuất hiện cảnh tượng, đã...
read more
Truyện Hành tẩu Âm Dương

Truyện Hành tẩu Âm Dương

( Bản quyền thuộc Waka) Chương 1: Thước mực* trấn tà (*)Thước mực: một dụng cụ của thợ mộc, gồm ba thành phần chính: mực, dây và tàu (hũ chứa, máng chứa mực). Mực hay chất lỏng có pha màu...
read more