Văn mẫu 11 hay nhất: Phân tích truyện ngắn Vi hành

Văn mẫu 11 hay nhất: Phân tích truyện ngắn Vi hành

Văn mẫu 11 hay nhất: Phân tích truyện ngắn Vi hành   Trong sáng tạo văn học của Nguyễn Ái Quốc nghệ thuật trào phúng chiếm một vị trí đặc biệt. Với nghệ thuật trào phúng Nguyễn Ái Quốc đã...
read more
Nội dung nghệ thuật châm biếm, đả kích trong truyện ngắn Vi hành (Nguyễn Ái Quốc)

Nội dung nghệ thuật châm biếm, đả kích trong truyện ngắn Vi hành (Nguyễn Ái Quốc)

Nội dung nghệ thuật châm biếm, đả kích trong truyện ngắn Vi hành (Nguyễn Ái Quốc)   “Vi hành” là một truyện ngắn trào phúng phản phong, phản đế thuộc loại sớm nhất của văn học Việt Nam hiện ...
read more
Chân dung biếm hoạ nhân vật Khải Định trong truyện ngắn Vi hành

Chân dung biếm hoạ nhân vật Khải Định trong truyện ngắn Vi hành

Chân dung biếm hoạ nhân vật Khải Định trong truyện ngắn Vi hành   Chúng ta thường chỉ nhắc tới một nhà thơ cách mạng Hồ Chí Minh, một nhà chính trị kiệt xuất, tài ba, một vị lãnh tụ...
read more
Nghệ thuật trần thuật linh hoạt độc đáo và một ngòi bút châm biếm vừa sâu sắc, đầy tính chiến đấu, vừa tươi tấn, hóm hỉnh trong Vi hành

Nghệ thuật trần thuật linh hoạt độc đáo và một ngòi bút châm biếm vừa sâu sắc, đầy tính chiến đấu, vừa tươi tấn, hóm hỉnh trong Vi hành

Nghệ thuật trần thuật linh hoạt độc đáo và một ngòi bút châm biếm vừa sâu sắc, đầy tính chiến đấu, vừa tươi tấn, hóm hỉnh trong Vi hành   Trong văn chương, có những tác phẩm là sự đan xen,...
read more
Hoàn cảnh ra đời và mục đích sáng tác truyện ngắn Vi hành

Hoàn cảnh ra đời và mục đích sáng tác truyện ngắn Vi hành

Hoàn cảnh ra đời và mục đích sáng tác truyện ngắn Vi hành   Camnang24h.net xin giới thiệu tới bạn đọc tài liệu Hoàn cảnh ra đời và mục đích sáng tác truyện ngắn Vi hành của Nguyễn Ái Quốc,...
read more