Vài nét về sự nghiệp của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm

Vài nét về sự nghiệp của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm

Vài nét về sự nghiệp của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm 4.8 / 5 ( 15 votes ) Nguyễn Khoa Điềm là nhà thơ tiêu biểu nhất trong số các nhà thơ trẻ thời kì chống Mỹ cứu nước. Ông đã để lại cho nền thơ ca...
read more