Gợi ý đáp án đề nghị luận so sánh người vợ nhặt và người đàn bà hàng chài

Gợi ý đáp án đề nghị luận so sánh người vợ nhặt và người đàn bà hàng chài

Cảm nhận của anh/chị về những vẻ đẹp khuất lấp của nhân vật người vợ nhặt (Vợ nhặt – Kim Lân) và nhân vật người đàn bà hàng chài (Chiếc thuyền ngoài xa – Nguyễn Minh Châu) Xem thêm: Khung...
read more