Tài liệu ngữ văn lớp 10

Chuyên mục tài liệu ngữ văn lớp 10 tuyển chọn và chia sẻ những bài soạn văn hay, bài tóm tắt, bài văn mẫu phân tích, văn nghị luận, … bám sát chương trình học, hay giúp bạn học tốt môn ngữ văn lớp 10.

Nội dung chương trình học ngữ văn lớp 10 :

Một số tác giả, tác phẩm văn học tham khảo :

 • Viết bài văn giới thiệu
 • Viết bài văn phân tích
 • Nghị luận xã hội lớp 10

Tuần 1 SGK Ngữ văn 10 :

Tuần 2 SGK Ngữ văn 10 :

Tuần 3 SGK Ngữ văn 10 :

 • Chiến thắng Mtao Mxây (Trích Sử thi Đăm Săn)
 • Văn bản (tiếp theo)

Tuần 4 SGK Ngữ văn 10 :

 • Truyện An Dương Vương và Mị Châu, Trọng Thủy
 • Lập dàn ý cho bài văn tự sự

Tuần 5 SGK Ngữ văn 10 :

 • Uy – lit – xơ trở về (trích Ô – đi – xê)

Tuần 6 SGK Ngữ văn 10 :

 • Ra – ma buộc tội (Trích sử thi Ra – ma – ya – na )
 • Chọn sự việc, chi tiết tiêu biểu trong bài văn tự sự

Tuần 7 SGK Ngữ văn 10 :

 • Tấm Cám
 • Miêu tả và biểu cảm trong văn tự sự
 • Viết bài văn biểu cảm

Tuần 8 SGK Ngữ văn 10 :

 • Tam đại con gà
 • Nhưng nó phải bằng hai mày
 • Truyện cười
 • Viết bài làm số 2: Văn tự sự

Tuần 9 SGK Ngữ văn 10 :

 • Ca dao than thân, yêu thương, tình nghĩa
 • Đặc điểm của ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết

Tuần 10 SGK Ngữ văn 10 :

 • Ca dao hài hước
 • Lời tiễn dặn – Trích Tiến dặn người yêu
 • Luyện tập viết đoạn văn tự sự

Tuần 11 SGK Ngữ văn 10 :

 • Đọc thêm: Xúy Vân giả dại
 • Ôn tập văn học dân gian

Tuần 12 SGK Ngữ văn 10 :

 • Khái quát văn học Việt Nam từ thế kỉ X đến hết thế kỉ XIX
 • Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt

Tuần 13 SGK Ngữ văn 10 :

 • Tỏ lòng – Thuật Hoài (Phạm Ngũ Lão)
 • Đọc thêm: Cảm Hoài – Đặng Dung
 • Cảnh ngày hè (Nguyễn Trãi )
 • Tóm tắt văn bản tự sự (dựa theo nhân vật chính)
 • Viết bài viết số 3: Văn tự sự

Tuần 14 SGK Ngữ văn 10 :

 • Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt (tiếp theo)
 • Nhàn (Nguyễn Bỉnh Khiêm)
 • Đọc Tiểu Thanh Kí – Nguyễn Du

Tuần 15 SGK Ngữ văn 10 :

 • Thực hành phép tu từ ẩn dụ và hoán dụ
 • Đọc thêm: Vận nước (Quốc tộ) – Pháp Thuận
 • Đọc thêm: Cáo bệnh, bảo mọi người – Thiền sư Mãn Giác
 • Đọc thêm: Hứng trở về (Quy hứng)- Nguyễn Trung Ngạn
 • Tại lầu Hoàng Hạc tiễn Mạnh Hạo Nhiên đi Quảng Lăng (Lý Bạch)

Tuần 16 SGK Ngữ văn 10 :

 • Cảm xúc mùa thu – Thu hứng (Đõ Phủ)
 • Trình bày một vấn đề

Tuần 17 SGK Ngữ văn 10 :

 • Lập kế hoạch cá nhân
 • Thơ Hai-cư của Ba-sô
 • Lầu Hoàng Hạc – Thôi Hiệu
 • Nỗi oán của người phòng khuê – Khuê oán
 • Khe chim kêu – Vương Duy

Tuần 18 SGK Ngữ văn 10 :

 • Các hình thức kết cấu của văn bản thuyết minh
 • Lập dàn ý bài văn thuyết minh

Tuần 19 SGK Ngữ văn 10 :

 • Phú sông Bạch Đằng ( Trương Hán Siêu )
 • Đại cáo bình Ngô (Bình Ngô đại cáo) – Nguyễn Trãi
 • Viết bài làm văn số 4 – Văn thuyết minh

Tuần 20 SGK Ngữ văn 10 :

 • Đại cáo bình Ngô (tiếp theo) – Nguyễn Trãi
 • Tính chuẩn xác hấp dẫn của văn bản thuyết minh

Tuần 21 SGK Ngữ văn 10 :

 • Tựa “Trích diễm thi tập”
 • Đọc thêm: Hiền tài là nguyên khí quốc gia
 • Khái quát lịch sử Tiếng Việt

Tuần 22 SGK Ngữ văn 10 :

 • Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn

Tuần 23 SGK Ngữ văn 10 :

 • Thái sư Trần Thủ Độ (Ngô Sỹ Liên)
 • Phương pháp thuyết minh
 • Viết bài làm số 5: Văn thuyết minh

Tuần 24 SGK Ngữ văn 10 :

 • Chuyện chức phán sự đền Tản viên – Nguyễn Dữ
 • Đọc thêm: Truyền kì mạn lục – Nguyễn Dữ
 • Luyện tập viết đoạn văn thuyết minh

Tuần 25 SGK Ngữ văn 10 :

 • Những yêu cầu về sử dụng Tiếng Việt
 • Tóm tắt văn bản thuyết minh

Tuần 26 SGK Ngữ văn 10 :

 • Hồi trống Cổ Thành (trích Tam Quốc diễn nghĩa – La Quán Trung)
 • Tào tháo uống rượu luận anh hùng – La Quán Trung
 • Viết bài làm số 6: Văn thuyết minh văn học

Tuần 27 SGK Ngữ văn 10 :

 • Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ ( Trích: Chinh phụ ngâm – Đặng Trần Côn )
 • Lập dàn ý bài văn nghị luận

Tuần 28 SGK Ngữ văn 10 :

 • Truyện Kiều
 • Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật

Tuần 29 SGK Ngữ văn 10 :

 • Trao duyên – Truyện Kiều
 • Nỗi thương mình – Nguyễn Du
 • Lập luận trong văn nghị luận

Tuần 30 SGK Ngữ văn 10 :

 • Chí khí anh hùng – Truyện Kiều
 • Thề nguyền – Truyện Kiều

Tuần 31 SGK Ngữ văn 10 :

 • Văn bản văn học
 • Thực hành các phép tu từ: Phép điệp và phép đối

Tuần 32 SGK Ngữ văn 10 :

 • Nội dung và hình thức của văn bản văn học
 • Các thao tác nghị luận
 • Viết bài làm số 7: Văn nghị luận

Tuần 33 SGK Ngữ văn 10 :

 • Ôn tập phần tiếng việt
 • Luyện tập viết đoạn văn nghị luận
 • Viết quảng cáo

Tuần 34 SGK Ngữ văn 10 :

 • Tổng kết phần văn học

Tuần 35 SGK Ngữ văn 10 :

 • Ôn tập phần tập làm văn