Chuyên mục tài liệu ngữ văn lớp 10 tuyển chọn và chia sẻ những bài soạn văn hay, bài tóm tắt, bài văn mẫu phân tích, văn nghị luận, … bám sát chương trình học, hay giúp bạn học tốt môn ngữ văn lớp 10.

Nội dung chương trình học ngữ văn lớp 10 :

Một số tác giả, tác phẩm văn học tham khảo :

 • Viết bài văn giới thiệu
 • Viết bài văn phân tích
 • Nghị luận xã hội lớp 10

Tuần 1 SGK Ngữ văn 10 :

Tuần 2 SGK Ngữ văn 10 :

Tuần 3 SGK Ngữ văn 10 :

 • Chiến thắng Mtao Mxây (Trích Sử thi Đăm Săn)
 • Văn bản (tiếp theo)

Tuần 4 SGK Ngữ văn 10 :

 • Truyện An Dương Vương và Mị Châu, Trọng Thủy
 • Lập dàn ý cho bài văn tự sự

Tuần 5 SGK Ngữ văn 10 :

 • Uy – lit – xơ trở về (trích Ô – đi – xê)

Tuần 6 SGK Ngữ văn 10 :

 • Ra – ma buộc tội (Trích sử thi Ra – ma – ya – na )
 • Chọn sự việc, chi tiết tiêu biểu trong bài văn tự sự

Tuần 7 SGK Ngữ văn 10 :

 • Tấm Cám
 • Miêu tả và biểu cảm trong văn tự sự
 • Viết bài văn biểu cảm

Tuần 8 SGK Ngữ văn 10 :

 • Tam đại con gà
 • Nhưng nó phải bằng hai mày
 • Truyện cười
 • Viết bài làm số 2: Văn tự sự

Tuần 9 SGK Ngữ văn 10 :

 • Ca dao than thân, yêu thương, tình nghĩa
 • Đặc điểm của ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết

Tuần 10 SGK Ngữ văn 10 :

 • Ca dao hài hước
 • Lời tiễn dặn – Trích Tiến dặn người yêu
 • Luyện tập viết đoạn văn tự sự

Tuần 11 SGK Ngữ văn 10 :

 • Đọc thêm: Xúy Vân giả dại
 • Ôn tập văn học dân gian

Tuần 12 SGK Ngữ văn 10 :

 • Khái quát văn học Việt Nam từ thế kỉ X đến hết thế kỉ XIX
 • Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt

Tuần 13 SGK Ngữ văn 10 :

 • Tỏ lòng – Thuật Hoài (Phạm Ngũ Lão)
 • Đọc thêm: Cảm Hoài – Đặng Dung
 • Cảnh ngày hè (Nguyễn Trãi )
 • Tóm tắt văn bản tự sự (dựa theo nhân vật chính)
 • Viết bài viết số 3: Văn tự sự

Tuần 14 SGK Ngữ văn 10 :

 • Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt (tiếp theo)
 • Nhàn (Nguyễn Bỉnh Khiêm)
 • Đọc Tiểu Thanh Kí – Nguyễn Du

Tuần 15 SGK Ngữ văn 10 :

 • Thực hành phép tu từ ẩn dụ và hoán dụ
 • Đọc thêm: Vận nước (Quốc tộ) – Pháp Thuận
 • Đọc thêm: Cáo bệnh, bảo mọi người – Thiền sư Mãn Giác
 • Đọc thêm: Hứng trở về (Quy hứng)- Nguyễn Trung Ngạn
 • Tại lầu Hoàng Hạc tiễn Mạnh Hạo Nhiên đi Quảng Lăng (Lý Bạch)

Tuần 16 SGK Ngữ văn 10 :

 • Cảm xúc mùa thu – Thu hứng (Đõ Phủ)
 • Trình bày một vấn đề

Tuần 17 SGK Ngữ văn 10 :

 • Lập kế hoạch cá nhân
 • Thơ Hai-cư của Ba-sô
 • Lầu Hoàng Hạc – Thôi Hiệu
 • Nỗi oán của người phòng khuê – Khuê oán
 • Khe chim kêu – Vương Duy

Tuần 18 SGK Ngữ văn 10 :

 • Các hình thức kết cấu của văn bản thuyết minh
 • Lập dàn ý bài văn thuyết minh

Tuần 19 SGK Ngữ văn 10 :

 • Phú sông Bạch Đằng ( Trương Hán Siêu )
 • Đại cáo bình Ngô (Bình Ngô đại cáo) – Nguyễn Trãi
 • Viết bài làm văn số 4 – Văn thuyết minh

Tuần 20 SGK Ngữ văn 10 :

 • Đại cáo bình Ngô (tiếp theo) – Nguyễn Trãi
 • Tính chuẩn xác hấp dẫn của văn bản thuyết minh

Tuần 21 SGK Ngữ văn 10 :

 • Tựa “Trích diễm thi tập”
 • Đọc thêm: Hiền tài là nguyên khí quốc gia
 • Khái quát lịch sử Tiếng Việt

Tuần 22 SGK Ngữ văn 10 :

 • Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn

Tuần 23 SGK Ngữ văn 10 :

 • Thái sư Trần Thủ Độ (Ngô Sỹ Liên)
 • Phương pháp thuyết minh
 • Viết bài làm số 5: Văn thuyết minh

Tuần 24 SGK Ngữ văn 10 :

 • Chuyện chức phán sự đền Tản viên – Nguyễn Dữ
 • Đọc thêm: Truyền kì mạn lục – Nguyễn Dữ
 • Luyện tập viết đoạn văn thuyết minh

Tuần 25 SGK Ngữ văn 10 :

 • Những yêu cầu về sử dụng Tiếng Việt
 • Tóm tắt văn bản thuyết minh

Tuần 26 SGK Ngữ văn 10 :

 • Hồi trống Cổ Thành (trích Tam Quốc diễn nghĩa – La Quán Trung)
 • Tào tháo uống rượu luận anh hùng – La Quán Trung
 • Viết bài làm số 6: Văn thuyết minh văn học

Tuần 27 SGK Ngữ văn 10 :

 • Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ ( Trích: Chinh phụ ngâm – Đặng Trần Côn )
 • Lập dàn ý bài văn nghị luận

Tuần 28 SGK Ngữ văn 10 :

 • Truyện Kiều
 • Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật

Tuần 29 SGK Ngữ văn 10 :

 • Trao duyên – Truyện Kiều
 • Nỗi thương mình – Nguyễn Du
 • Lập luận trong văn nghị luận

Tuần 30 SGK Ngữ văn 10 :

 • Chí khí anh hùng – Truyện Kiều
 • Thề nguyền – Truyện Kiều

Tuần 31 SGK Ngữ văn 10 :

 • Văn bản văn học
 • Thực hành các phép tu từ: Phép điệp và phép đối

Tuần 32 SGK Ngữ văn 10 :

 • Nội dung và hình thức của văn bản văn học
 • Các thao tác nghị luận
 • Viết bài làm số 7: Văn nghị luận

Tuần 33 SGK Ngữ văn 10 :

 • Ôn tập phần tiếng việt
 • Luyện tập viết đoạn văn nghị luận
 • Viết quảng cáo

Tuần 34 SGK Ngữ văn 10 :

 • Tổng kết phần văn học

Tuần 35 SGK Ngữ văn 10 :

 • Ôn tập phần tập làm văn