Tài liệu ngữ văn lớp 11

Chuyên mục tài liệu ngữ văn lớp 11 tuyển chọn và chia sẻ những bài soạn văn hay, bài tóm tắt, bài văn mẫu phân tích, văn nghị luận, … bám sát chương trình học, hay giúp bạn học tốt môn ngữ văn lớp 11.

Tuần 1 SGK Ngữ Văn lớp 11 :

Tuần 2 SGK Ngữ Văn lớp 11 :

 • Tự Tình – Hồ Xuân Hương
 • Câu cá mùa thu – Nguyễn Khuyến
 • Đọc thêm: Nguyễn Khuyến
 • Tiến sĩ giấy – Nguyễn Khuyến
 • Thu vịnh – Nguyễn Khuyến
 • Thu ẩm – Nguyễn Khuyến
 • Cuốc kêu cảm hứng – Nguyễn Khuyến
 • Chợ đồng – Nguyễn Khuyến
 • Phân tích đề, lập dàn ý bài văn nghị luận
 • Thao tác lập luận phân tích

Tuần 3 SGK Ngữ Văn lớp 11 :

 • Thương vợ – Trần Tế Xương
 • Đọc thêm: Khóc Dương Khuê – Nguyễn Khuyến
 • Đọc thêm: Vịnh khoa thi Hương – Tế Xương
 • Đọc thêm: Trần Tế Xương (Tú Xương)
 • Đọc thêm: Năm mới chúc nhau – Trần Tế Xương
 • Mồng hai tết viếng cô Kí – Tú Xương
 • Đau mắt – Tú Xương
 • Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân (tiếp theo)

Tuần 4 SGK Ngữ Văn lớp 11 :

 • Bài ca ngắn đi trên bãi cát – Cao Bá Quát
 • Đọc thêm: Cao Bá Quát
 • Dương phụ hành – Cao Bá Quát
 • Sa hành đoản ca – Cao Bá Quát
 • Người đi trên bãi cát – Cao Bá Quát
 • Bài ca ngất ngưởng – Nguyễn Công Trứ
 • Luyện tập thao tác lập luận phân tích

Tuần 5 SGK Ngữ Văn lớp 11 :

 • Lẽ ghét thương – Nguyễn Đình Chiểu
 • Đọc thêm: Hương sơn phong cảnh ca – Chu Mạnh Trinh
 • Viết bài làm văn số 2: Nghị luận văn học

Tuần 6 SGK Ngữ Văn lớp 11 :

 • Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc – Nguyễn Đình Chiểu
 • Đọc thêm: Nguyễn Đình Chiểu
 • Xúc cảnh – Nguyễn Đình Chiểu
 • Chủ nghĩa yêu nước trong văn thơ Nguyễn Đình Chiểu
 • Ngóng gió đông – Nguyễn Đình Chiểu
 • Thực hành về thành ngữ, điển cố

Tuần 7 SGK Ngữ Văn lớp 11 :

 • Chiếu cầu hiền – Ngô Thì Nhậm
 • Đọc thêm: Xin lập khoa luật – Nguyễn Trường Tộ
 • Thực hành về nghĩa của từ trong sử dụng

Tuần 8 SGK Ngữ Văn lớp 11 :

 • Ôn tập văn học trung đại Việt Nam
 • Thao tác lập luận so sánh

Tuần 9 SGK Ngữ Văn lớp 11 :

 • Khái quát văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến Cách mạng tháng Tám năm 1945
 • Viết bài làm văn số 3: Nghị luận văn học

Tuần 10 SGK Ngữ Văn lớp 11 :

 • Hai đứa trẻ – Thạch Lam
 • Ngữ cảnh

Tuần 11 SGK Ngữ Văn lớp 11 :

 • Chữ người tử tù – Nguyễn Tuân
 • Luyện tập thao tác lập luận so sánh
 • Luyện tập vận dụng kết hợp thao tác lập luận phân tích và so sánh

Tuần 12 SGK Ngữ Văn lớp 11 :

 • Hạnh phúc của một tang gia – Vũ Trọng Phụng
 • Đọc thêm: Số đỏ – Vũ Trọng Phụng
 • Phong cách ngôn ngữ báo chí

Tuần 13 SGK Ngữ Văn lớp 11 :

 • Chí Phèo – Nam Cao
 • Một số thể loại văn học: Thơ, truyện
 • Phong cách ngôn ngữ báo chí (tiếp theo)

Tuần 14 SGK Ngữ Văn lớp 11 :

 • Chí Phèo (tiếp theo) – Nam Cao
 • Đọc thêm: Đời Thừa – Nam Cao
 • Thực hành về lựa chọn trật tự các bộ phận trong câu
 • Bản tin

Tuần 15 SGK Ngữ Văn lớp 11 :

 • Đọc thêm: Cha con nghĩa nặng – Hồ Biểu chánh
 • Đọc thêm: Vi Hành – Nguyễn Ái Quốc
 • Đọc thêm: Tinh thần thể dục – Nguyễn Công Hoan
 • Luyện tập viết bản tin
 • Phỏng vấn và trả lời phỏng vấn

Tuần 16 SGK Ngữ Văn lớp 11 :

 • Vĩnh biệt cửu trùng đài – Nguyễn Huy Tưởng
 • Đọc thêm: Vở kịch Vũ Như Tô – Nguyễn Huy Tưởng
 • Thực hành về sử dụng một số kiểu câu trong văn bản

Tuần 17 SGK Ngữ Văn lớp 11 :

 • Tình yêu và thù hận – Sếch-xpia
 • Đọc thêm: Rô-mê-ô và Giu-li-ét – Sếch-xpia.
 • Đọc thêm: Âm mưu và ái tình – Sile
 • Đọc thêm: Những cuộc phiêu lưu – Tôm Xoyơ
 • Ôn tập phần văn học

Tuần 18 SGK Ngữ Văn lớp 11 :

 • Luyện tập phỏng vấn và trả lời phỏng vấn
 • Kiểm tra tổng hợp cuối học kì I

Tuần 19 SGK Ngữ Văn lớp 11 :

 • Lưu biệt khi xuất dương – Phan Bội Châu
 • Đọc thêm: Phan Bội Châu
 • Chơi xuân – Phan Bội Châu
 • Bài ca chúc Tết thanh niên – Phan Bội Châu
 • Nghĩa của câu
 • Viết bài làm văn số 5: Nghị luận văn học

Tuần 20 SGK Ngữ Văn lớp 11 :

 • Hầu Trời – Tản Đà
 • Đọc thêm: Thề non nước – Tản Đà
 • Nghĩa của câu (tiếp theo)

Tuần 21 SGK Ngữ Văn lớp 11 :

 • Vội vàng – Xuân Diệu
 • Đọc thêm: Xuân Diệu
 • Đây mùa thu tới – Xuân Diệu
 • Thơ duyên – Xuân Diệu
 • Tỏa nhị Kiều – Xuân Diệu
 • Thao tác lập luận bác bỏ

Tuần 22 SGK Ngữ Văn lớp 11 :

 • Tràng Giang – Huy Cận
 • Luyện tập thao tác lập luận bác bỏ
 • Viết bài làm văn số 6: Nghị luận xã hội

Tuần 23 SGK Ngữ Văn lớp 11 :

 • Đây thôn Vĩ Dạ – Hàn Mạc Tử
 • Chiều tối – Hồ Chí Minh
 • Đọc thêm: Hồ Chí Minh
 • Nhật kí trong tù – Hồ Chí Minh
 • Tảo giải ( Giải đi sớm) – Hồ Chí Minh
 • Tân xuất ngục, học đăng sơn (Mới ra tù, tập leo núi) – Hồ Chí Minh

Tuần 24 SGK Ngữ Văn lớp 11 :

 • Từ ấy – Tố Hữu
 • Đọc thêm: Lai Tân – Hồ Chí Minh
 • Đọc thêm: Nhớ đồng – Tố Hữu
 • Đọc thêm: Tố Hữu
 • Tâm tư trong tù – Tố Hữu
 • Tiếng hát đi đày – Tố Hữu
 • Đọc thêm: Tương Tư – Nguyễn Bính
 • Mưa xuân – Nguyễn Bính
 • Đọc thêm: Chiều xuân – Anh Thơ
 • Tiểu sử tóm tắt

Tuần 25 SGK Ngữ Văn lớp 11 :

 • Đặc điểm loại hình của tiếng Việt

Tuần 26 SGK Ngữ Văn lớp 11 :

 • Tôi yêu em – Puskin
 • Bài thơ số 28 – Ta-go
 • Đọc thêm: Người làm vườn – Ta-go
 • Luyện tập viết tiểu sử tóm tắt

Tuần 27 SGK Ngữ Văn lớp 11 :

 • Người trong bao – Sê khốp
 • Đọc thêm: Đám tang lão Gô ri ô – Ban-dắc
 • Thao tác lập luận bình luận

Tuần 28 SGK Ngữ Văn lớp 11 :

 • Người cầm quyền khôi phục uy quyền – Vich to – Huy Gô
 • Đọc thêm: Đêm đại dương – Vích to – Huy Gô
 • Đọc thêm: Chiến tranh và hòa bình – L. Tônxtôi.
 • Luyện tập thao tác lập luận bình luận

Tuần 29 SGK Ngữ Văn lớp 11 :

 • Về luân lí xã hội ở nước ta – Phan Châu Trinh
 • Đọc thêm: Luận về một chính sách khai hóa – Phan Châu Trinh
 • Tiếng mẹ đẻ – Nguồn giải phóng các dân tộc bị áp bức – Nguyễn An Ninh

Tuần 30 SGK Ngữ Văn lớp 11 :

 • Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác – Ăng-ghen
 • Phong cách ngôn ngữ chính luận

Tuần 31 SGK Ngữ Văn lớp 11 :

 • Một thời đại trong thi ca – Hoài Thanh
 • Đọc thêm: Văn học khái luận – Đặng Thai Mai
 • Phong cách ngôn ngữ chính luận (tiếp theo)

Tuần 32 SGK Ngữ Văn lớp 11:

 • Một số thể loại văn học: Kịch, Nghị luận
 • Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận

Tuần 33 SGK Ngữ Văn lớp 11 :

 • Ôn tập phần văn học (kì II)
 • Tóm tắt văn bản nghị luận

Tuần 34 SGK Ngữ Văn lớp 11 :

 • Ôn tập phần Tiếng Việt
 • Luyện tập tóm tắt văn bản nghị luận
 • Ôn tập phần làm văn

Tuần 35 SGK Ngữ Văn lớp 11 :

 • Kiểm tra tổng hợp cuối năm

Một số tác giả, tác phẩm văn học tham khảo :

 • Nam triều công nghiệp diễn chí – Nguyễn Khoa Chiêm
 • Bài ca lưu biệt – Huỳnh Thúc Kháng
 • Gánh nước đêm – Trần Tuấn Khải
 • Tống biệt hành – Thâm Tâm
 • Tiếng địch sông Ô – Phạm Huy Thông
 • Góc chiếu giữa đình – Ngô Tất Tố
 • Ngục Kông Tum – Lê Văn Hiến
 • Mưu trí của Chiêu Vũ – Nguyễn Khoa Chiêm