Chuyên mục tài liệu ngữ văn lớp 11 tuyển chọn và chia sẻ những bài soạn văn hay, bài tóm tắt, bài văn mẫu phân tích, văn nghị luận, … bám sát chương trình học, hay giúp bạn học tốt môn ngữ văn lớp 11.

Tuần 1 SGK Ngữ Văn lớp 11 :

Tuần 2 SGK Ngữ Văn lớp 11 :

 • Tự Tình – Hồ Xuân Hương
 • Câu cá mùa thu – Nguyễn Khuyến
 • Đọc thêm: Nguyễn Khuyến
 • Tiến sĩ giấy – Nguyễn Khuyến
 • Thu vịnh – Nguyễn Khuyến
 • Thu ẩm – Nguyễn Khuyến
 • Cuốc kêu cảm hứng – Nguyễn Khuyến
 • Chợ đồng – Nguyễn Khuyến
 • Phân tích đề, lập dàn ý bài văn nghị luận
 • Thao tác lập luận phân tích

Tuần 3 SGK Ngữ Văn lớp 11 :

 • Thương vợ – Trần Tế Xương
 • Đọc thêm: Khóc Dương Khuê – Nguyễn Khuyến
 • Đọc thêm: Vịnh khoa thi Hương – Tế Xương
 • Đọc thêm: Trần Tế Xương (Tú Xương)
 • Đọc thêm: Năm mới chúc nhau – Trần Tế Xương
 • Mồng hai tết viếng cô Kí – Tú Xương
 • Đau mắt – Tú Xương
 • Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân (tiếp theo)

Tuần 4 SGK Ngữ Văn lớp 11 :

 • Bài ca ngắn đi trên bãi cát – Cao Bá Quát
 • Đọc thêm: Cao Bá Quát
 • Dương phụ hành – Cao Bá Quát
 • Sa hành đoản ca – Cao Bá Quát
 • Người đi trên bãi cát – Cao Bá Quát
 • Bài ca ngất ngưởng – Nguyễn Công Trứ
 • Luyện tập thao tác lập luận phân tích

Tuần 5 SGK Ngữ Văn lớp 11 :

 • Lẽ ghét thương – Nguyễn Đình Chiểu
 • Đọc thêm: Hương sơn phong cảnh ca – Chu Mạnh Trinh
 • Viết bài làm văn số 2: Nghị luận văn học

Tuần 6 SGK Ngữ Văn lớp 11 :

 • Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc – Nguyễn Đình Chiểu
 • Đọc thêm: Nguyễn Đình Chiểu
 • Xúc cảnh – Nguyễn Đình Chiểu
 • Chủ nghĩa yêu nước trong văn thơ Nguyễn Đình Chiểu
 • Ngóng gió đông – Nguyễn Đình Chiểu
 • Thực hành về thành ngữ, điển cố

Tuần 7 SGK Ngữ Văn lớp 11 :

 • Chiếu cầu hiền – Ngô Thì Nhậm
 • Đọc thêm: Xin lập khoa luật – Nguyễn Trường Tộ
 • Thực hành về nghĩa của từ trong sử dụng

Tuần 8 SGK Ngữ Văn lớp 11 :

 • Ôn tập văn học trung đại Việt Nam
 • Thao tác lập luận so sánh

Tuần 9 SGK Ngữ Văn lớp 11 :

 • Khái quát văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến Cách mạng tháng Tám năm 1945
 • Viết bài làm văn số 3: Nghị luận văn học

Tuần 10 SGK Ngữ Văn lớp 11 :

 • Hai đứa trẻ – Thạch Lam
 • Ngữ cảnh

Tuần 11 SGK Ngữ Văn lớp 11 :

 • Chữ người tử tù – Nguyễn Tuân
 • Luyện tập thao tác lập luận so sánh
 • Luyện tập vận dụng kết hợp thao tác lập luận phân tích và so sánh

Tuần 12 SGK Ngữ Văn lớp 11 :

 • Hạnh phúc của một tang gia – Vũ Trọng Phụng
 • Đọc thêm: Số đỏ – Vũ Trọng Phụng
 • Phong cách ngôn ngữ báo chí

Tuần 13 SGK Ngữ Văn lớp 11 :

 • Chí Phèo – Nam Cao
 • Một số thể loại văn học: Thơ, truyện
 • Phong cách ngôn ngữ báo chí (tiếp theo)

Tuần 14 SGK Ngữ Văn lớp 11 :

 • Chí Phèo (tiếp theo) – Nam Cao
 • Đọc thêm: Đời Thừa – Nam Cao
 • Thực hành về lựa chọn trật tự các bộ phận trong câu
 • Bản tin

Tuần 15 SGK Ngữ Văn lớp 11 :

 • Đọc thêm: Cha con nghĩa nặng – Hồ Biểu chánh
 • Đọc thêm: Vi Hành – Nguyễn Ái Quốc
 • Đọc thêm: Tinh thần thể dục – Nguyễn Công Hoan
 • Luyện tập viết bản tin
 • Phỏng vấn và trả lời phỏng vấn

Tuần 16 SGK Ngữ Văn lớp 11 :

 • Vĩnh biệt cửu trùng đài – Nguyễn Huy Tưởng
 • Đọc thêm: Vở kịch Vũ Như Tô – Nguyễn Huy Tưởng
 • Thực hành về sử dụng một số kiểu câu trong văn bản

Tuần 17 SGK Ngữ Văn lớp 11 :

 • Tình yêu và thù hận – Sếch-xpia
 • Đọc thêm: Rô-mê-ô và Giu-li-ét – Sếch-xpia.
 • Đọc thêm: Âm mưu và ái tình – Sile
 • Đọc thêm: Những cuộc phiêu lưu – Tôm Xoyơ
 • Ôn tập phần văn học

Tuần 18 SGK Ngữ Văn lớp 11 :

 • Luyện tập phỏng vấn và trả lời phỏng vấn
 • Kiểm tra tổng hợp cuối học kì I

Tuần 19 SGK Ngữ Văn lớp 11 :

 • Lưu biệt khi xuất dương – Phan Bội Châu
 • Đọc thêm: Phan Bội Châu
 • Chơi xuân – Phan Bội Châu
 • Bài ca chúc Tết thanh niên – Phan Bội Châu
 • Nghĩa của câu
 • Viết bài làm văn số 5: Nghị luận văn học

Tuần 20 SGK Ngữ Văn lớp 11 :

 • Hầu Trời – Tản Đà
 • Đọc thêm: Thề non nước – Tản Đà
 • Nghĩa của câu (tiếp theo)

Tuần 21 SGK Ngữ Văn lớp 11 :

 • Vội vàng – Xuân Diệu
 • Đọc thêm: Xuân Diệu
 • Đây mùa thu tới – Xuân Diệu
 • Thơ duyên – Xuân Diệu
 • Tỏa nhị Kiều – Xuân Diệu
 • Thao tác lập luận bác bỏ

Tuần 22 SGK Ngữ Văn lớp 11 :

 • Tràng Giang – Huy Cận
 • Luyện tập thao tác lập luận bác bỏ
 • Viết bài làm văn số 6: Nghị luận xã hội

Tuần 23 SGK Ngữ Văn lớp 11 :

 • Đây thôn Vĩ Dạ – Hàn Mạc Tử
 • Chiều tối – Hồ Chí Minh
 • Đọc thêm: Hồ Chí Minh
 • Nhật kí trong tù – Hồ Chí Minh
 • Tảo giải ( Giải đi sớm) – Hồ Chí Minh
 • Tân xuất ngục, học đăng sơn (Mới ra tù, tập leo núi) – Hồ Chí Minh

Tuần 24 SGK Ngữ Văn lớp 11 :

 • Từ ấy – Tố Hữu
 • Đọc thêm: Lai Tân – Hồ Chí Minh
 • Đọc thêm: Nhớ đồng – Tố Hữu
 • Đọc thêm: Tố Hữu
 • Tâm tư trong tù – Tố Hữu
 • Tiếng hát đi đày – Tố Hữu
 • Đọc thêm: Tương Tư – Nguyễn Bính
 • Mưa xuân – Nguyễn Bính
 • Đọc thêm: Chiều xuân – Anh Thơ
 • Tiểu sử tóm tắt

Tuần 25 SGK Ngữ Văn lớp 11 :

 • Đặc điểm loại hình của tiếng Việt

Tuần 26 SGK Ngữ Văn lớp 11 :

 • Tôi yêu em – Puskin
 • Bài thơ số 28 – Ta-go
 • Đọc thêm: Người làm vườn – Ta-go
 • Luyện tập viết tiểu sử tóm tắt

Tuần 27 SGK Ngữ Văn lớp 11 :

 • Người trong bao – Sê khốp
 • Đọc thêm: Đám tang lão Gô ri ô – Ban-dắc
 • Thao tác lập luận bình luận

Tuần 28 SGK Ngữ Văn lớp 11 :

 • Người cầm quyền khôi phục uy quyền – Vich to – Huy Gô
 • Đọc thêm: Đêm đại dương – Vích to – Huy Gô
 • Đọc thêm: Chiến tranh và hòa bình – L. Tônxtôi.
 • Luyện tập thao tác lập luận bình luận

Tuần 29 SGK Ngữ Văn lớp 11 :

 • Về luân lí xã hội ở nước ta – Phan Châu Trinh
 • Đọc thêm: Luận về một chính sách khai hóa – Phan Châu Trinh
 • Tiếng mẹ đẻ – Nguồn giải phóng các dân tộc bị áp bức – Nguyễn An Ninh

Tuần 30 SGK Ngữ Văn lớp 11 :

 • Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác – Ăng-ghen
 • Phong cách ngôn ngữ chính luận

Tuần 31 SGK Ngữ Văn lớp 11 :

 • Một thời đại trong thi ca – Hoài Thanh
 • Đọc thêm: Văn học khái luận – Đặng Thai Mai
 • Phong cách ngôn ngữ chính luận (tiếp theo)

Tuần 32 SGK Ngữ Văn lớp 11:

 • Một số thể loại văn học: Kịch, Nghị luận
 • Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận

Tuần 33 SGK Ngữ Văn lớp 11 :

 • Ôn tập phần văn học (kì II)
 • Tóm tắt văn bản nghị luận

Tuần 34 SGK Ngữ Văn lớp 11 :

 • Ôn tập phần Tiếng Việt
 • Luyện tập tóm tắt văn bản nghị luận
 • Ôn tập phần làm văn

Tuần 35 SGK Ngữ Văn lớp 11 :

 • Kiểm tra tổng hợp cuối năm

Một số tác giả, tác phẩm văn học tham khảo :

 • Nam triều công nghiệp diễn chí – Nguyễn Khoa Chiêm
 • Bài ca lưu biệt – Huỳnh Thúc Kháng
 • Gánh nước đêm – Trần Tuấn Khải
 • Tống biệt hành – Thâm Tâm
 • Tiếng địch sông Ô – Phạm Huy Thông
 • Góc chiếu giữa đình – Ngô Tất Tố
 • Ngục Kông Tum – Lê Văn Hiến
 • Mưu trí của Chiêu Vũ – Nguyễn Khoa Chiêm