Trong mục tài liệu ngữ văn lớp 12 mang đến cho người những tài liệu tham khảo học tốt môn ngữ văn lớp 12, những bài văn mẫu lớp 12 hay, bài soạn văn ngắn và chi tiết, bài văn mẫu phân tích, văn nghị luận lớp 12, … giúp mọi người có tài liệu tham khảo, học tốt ngữ văn lớp 12.

Chương trình học trong ngữ văn lớp 12 :

Tuần 1 SGK Ngữ Văn lớp 12 :

Khái quát văn học Việt Nam từ cách mạng tháng tám năm 1945 đến hết thế kỉ XX

Nghị luận về một tư tưởng, đạo lí

Tuần 2 SGK Ngữ Văn 12 :

Tuyên ngôn độc lập

Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt

Viết bài làm văn số 1: Nghị luận xã hội

Tuần 3 SGK Ngữ Văn 12 :

Tuyên ngôn độc lập (tiếp theo)

Tuần 4 SGK Ngữ Văn 12 :

Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc

Mấy ý nghĩ về thơ – Nguyễn Đình Thi

Đô – xtôi – ép -xki

Nghị luận về một hiện tượng đời sống

Tuần 5 SGK Ngữ Văn 12 :

Phong cách ngôn ngữ khoa học

Viết bài làm văn số 2: Nghị luận xã hội

Tuần 6 SGK Ngữ Văn 12 :

Thông điệp nhân ngày thế giới phòng chống AIDS

Nghị luận về một bài thơ, đoạn thơ

Tuần 7 SGK Ngữ Văn 12 :

Tây Tiến – Quang Dũng

Đọc thêm: Bên kia sông đuống – Hoàng Cầm

Nghị luận về một ý kiến bàn về văn học

Tuần 8 SGK Ngữ Văn 12 :

Việt Bắc – Tố Hữu

Văn mẫu việt bắc

Luật Thơ

Tuần 9 SGK Ngữ Văn 12 :

Việt Bắc (tiếp theo) – Tố Hữu

Phát biểu theo chủ đề

Tuần 10 SGK Ngữ Văn 12 :

Đất nước – Nguyễn Khoa Điềm

Đất nước – Nguyễn Đình Thi (đọc thêm)

Luật thơ (tiếp theo)

Tuần 11 SGK Ngữ Văn 12 :

Thực hành một số biện pháp tu từ ngữ âm

Viết bài làm văn số 3: Nghị Luận Văn Học

Tuần 12 SGK Ngữ Văn 12 :

Tiếng hát con tàu – Chế Lan Viên

Dọn về làng – Nông Quốc Chấn

Đò Lèn – Nguyễn Duy

Thực hành một số biện pháp tu từ cú pháp

Tuần 13 SGK Ngữ Văn 12 :

Sóng – Xuân Quỳnh

Luyện tập vận dụng các phương thức biểu đạt trong bài văn nghị luận

Tuần 14 SGK Ngữ Văn 12 :

Đàn ghi ta của Lor-ca – Thanh Thảo

Bác Ơi – Tố Hữu

Tự Do – P.Ê-Luy-A

Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận

Tuần 15 SGK Ngữ Văn 12 :

Quá trình văn học và phong cách văn học

Tuần 16 SGK Ngữ Văn 12 :

Người lái đò sông Đà – Nguyễn Tuân

Chữa lỗi lập luận trong văn nghị luận

Tuần 17 SGK Ngữ Văn 12 :

Ai đã đặt tên cho dòng sông – Hoàng Phủ Ngọc Tường

Những ngày đầu của nước Việt Nam mới – Võ Nguyên Giáp

Thực hành chữa lỗi lập luận trong văn nghị luận

Tuần 18 SGK Ngữ Văn 12 :

Ôn tập phần văn học

Kiểm tra tổng hợp cuối học kì 1

Tuần 19 SGK Ngữ Văn 12 :

Vợ chồng A Phủ – Tô Hoài

Viết bài làm văn số 5: Nghị luận văn học

Tuần 20 SGK Ngữ Văn 12 :

Nhân vật giao tiếp

Tuần 21 SGK Ngữ Văn 12 :

Vợ nhặt – Kim Lân

Nghị luận về một tác phẩm, một đoạn trích văn xuôi

Tuần 22 SGK Ngữ Văn 12 :

Rừng Xà Nu – Nguyễn Trung Thành

Bắt Sấu Rừng U Minh Hạ – Sơn Nam

Tuần 23 SGK Ngữ Văn 12 :

Những đứa con trong gia đình – Nguyễn Thi

Viết bài làm văn số 6: Nghị Luận Văn Học

Tuần 24 SGK Ngữ Văn 12 :

Chiếc thuyền ngoài xa – Nguyễn Minh Châu

Thực hành về hàm ý

Tuần 25 SGK Ngữ Văn 12 :

Một người Hà Nội – Nguyễn Khải

Mùa lá rụng trong vườn – Ma Văn Kháng

Thực hành về hàm ý (tiếp theo)

Tuần 26 SGK Ngữ Văn 12 :

Thuốc – Lỗ Tấn

Rèn luyện kĩ năng mở bài,kết bài trong bài văn nghị luận

Tuần 27 SGK Ngữ Văn 12 :

Số phận con người – Sô lô khốp

Tuần 28 SGK Ngữ Văn 12 :

Ông già và biển cả – Hê-minh-uê

Diễn đạt trong văn nghị luận

Tuần 29 SGK Ngữ Văn 12 :

Hồn Trương Ba Da Hàng Thịt – Lưu Quang Vũ

Diễn đạt trong văn nghị luận (tiếp theo)

Tuần 30 SGK Ngữ Văn 12 :

Nhìn về vốn văn hóa dân tộc – Trần Đình Hượu

Phát biểu tự do

Tuần 31 SGK Ngữ Văn 12 :

Phong cách ngôn ngữ hành chính

Văn bản tổng kết

Tuần 32 SGK Ngữ Văn 12 :

Tổng kết phần Tiếng Việt: Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ

Ôn tập phần làm văn

Tuần 33 SGK Ngữ Văn 12 :

Giá trị văn học và tiếp nhận văn học

Tổng kết phần Tiếng Việt lịch sử, đặc điểm loại hình và các phong cách ngôn ngữ

Tuần 34 SGK Ngữ Văn 12 :

Ôn Tập Phần Văn Học

Tuần 35 SGK Ngữ Văn 12 :

Kiểm tra tổng hợp cuối năm