Tìm hiểu bài soạn thông điệp nhân ngày thế giới phòng chống AIDS 1 – 12- 2003 ở ngữ văn lớp 12

Tìm hiểu bài soạn thông điệp nhân ngày thế giới phòng chống AIDS 1 – 12- 2003 ở ngữ văn lớp 12 được blog chọn lọc và chia sẻ trong bộ tài liệu ngữ văn lớp 12 nhằm mang đến những tài liệu tham khảo chất lượng.

Bài soạn Thông điệp nhân ngày thế giới phòng chống AIDS 01/12/2003 ở ngữ văn lớp 12

Nội dung bài soạn thông điệp nhân ngày thế giới phòng chống AIDS 1 – 12- 2003 :

thong-diep-nhan-ngay-the-gioi-phong-chong-aids

Câu 1.

– Vấn đề cốt lõi : kêu gọi sự lên tiếng mạnh mẽ của cộng đồng đối với phòng chống HIV/AIDS

– Tác giả cho rằng phải đặt vấn đề này lên hàng đầu vì :

đại dịch này mang mối nguy hiểm không thể lường trước được, rất khó để khắc phục hậu quả khi nó xảy ra.

việc đẩy lùi đại dịch này đòi hỏi có sự chung tay của cả cộng đồng và phải có sự quan tâm, hành động thiết thực của mỗi cá nhân.

Câu 2.

Ông đã dùng những số liệu, tình hình thực tế đã qua điều tra ( mang tính khoa học) để làm lí lẽ, dẫn chứng thực tế cho lập luận của mình, để từ đó thuyết phục mọi người rằng những hành động trong thời gian qua là chưa đủ.

Ông chỉ ra các thực tế : ngân sách dùng để phòng chống AIDS đã tăng lên, quỹ toàn cầu được thông qua, các quốc gia đều xây dựng chiến lược phòng chống đại dịch này….nhưng vẫn đưa ra thực tế về việc bệnh dịch đang lan rộng

=> Chúng ta đã cam kết và nguồn lực tăng lên, song hành động vẫn quát ít so với thực tế.

=> Bản thông điệp đưa ra trên cơ sở thực tiễn => thực tiễn chính là bằng chứng xác đáng nhất về tình trạng hiện tại, nó là cơ sở để tác giả khẳng định cần phải cố gắng hơn nữa trong việc phòng chống HIV/AIDS

Câu 3.

Tác giả đặc biệt nhấn mạnh đến việc kì thị và phân biệt đối với những người mắc bệnh. Việc này sẽ khiến chúng ta không hoàn thành được các mục tiêu đề ra trong quá trình phòng chống đại dịch này.

Câu 4.

Câu ấn tượng : Trong thế giới đó, im lặng đồng nghĩa với chết.

=> Vì :Ngắn gọn, độc đáo, có tính khẳng định và tác động tâm lí cao.

=> Khi làm văn nghị luận, có thể sử dụng những câu văn mang tính khái quát, có ý nghĩa, tác động lớn đến tư tưởng, nhận thức…của người đọc, người nghe. =>Những câu văn đó mang ý nghĩa khẳng định, có tác dụng trong việc tăng tính thuyết phục, hoặc kêu gọi người khác ngay lập tức có hành động đúng đắn

Sưu Tầm

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

Chúng tôi đã phát hiện ra rằng bạn đang sử dụng tiện ích mở rộng để chặn quảng cáo. Hãy hỗ trợ chúng tôi bằng cách tắt các trình chặn quảng cáo này.