Tìm hiểu bài soạn Tuyên ngôn độc lập phần tác phẩm ở ngữ văn lớp 12

Hôm nay chúng ta cùng đi tìm hiểu bài soạn Tuyên ngôn độc lập phần tác phẩm ở ngữ văn lớp 12 với việc tìm hiểu bố cục, ý nghĩa việc trích dẫn 2 văn bản, lập luận của tác giả để khẳng định quyền tự do – độc lập của dân tộc ta, phong cách văn chính luận của Hồ Chí Minh trong Tuyên ngôn độc lập.

Tìm hiểu bài soạn tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh phần tác giả ở ngữ văn lớp 12

tuyen-ngon-doc-lap-cua-Ho-Chi-Minh

Nội dung bài soạn Tuyên ngôn độc lập phần tác phẩm ở ngữ văn lớp 12 :

Câu 1. Bố cục : 3 phần

 • Phần 1 : Từ đầu đến “không ai chối cãi được” : đưa ra tiền đề, cơ sở lí thuyết của bản tuyên ngôn làm cơ sở cho các luận điểm, lập luận của mình.
 • Phần 2 : tiếp theo đến “ phải được độc lập” : tố cáo tội ác của thực dân Pháp, tóm tắt và ngợi ca cuộc kháng chiến giành tự do, độc lập của dân tộc Việt Nam.
 • Phần 3 : còn lại : tuyên bố nền độc lập, tự do của nước Việt Nam và khẳng định tình thần quyết tâm bảo vệ nền tự do độc lập của toàn thể nhân dân.

Câu 2. Ý nghĩa việc trích dẫn 2 văn bản trên :

 • Thái độ trân trọng những danh ngôn bất hủ, những giá trị vững bền của cuộc đấu tranh vì độc lập, vì tự do của các dân tộc trên thế giới.
 • Lấy lời lẽ tổ tiên của người Mĩ, Pháp để nói với người Mĩ, Pháp hiện tại => nghệ thuật : lấy gậy ông đập lưng ông. Nếu Mĩ, Pháp phản đối thì cũng chính là không thừa nhận giá trị lịch sử nước mình.
 • Đặt ba cuộc cách mạng,ba nền độc lập ngang nhau => niềm tự hào dân tộc.
 • Những điều được nói đến trong 2 văn bản trên : là chân lí đã được cả thế giới thừa nhận trong hàng trăm năm qua => cơ sở pháp lí thêm vững chắc.
 • Lập luận sáng tạo : “Suy rộng ra…”=>Từ quyền con người ( trong 2 văn kiện) nâng lên thành quyền dân tộc

Câu 3. Lập luận của tác giả để khẳng định quyền tự do, độc lập của dân tộc ta :

Đầu tiên, tác giả tố cáo tội ác của thực dân Pháp để bác bỏ luận điệu xảo trá của thực dân Pháp rằng Pháp khai hóa nước ta, làm cho nước ta văn minh :

 • Về chính trị : không cho tự do dân chủ, lập nhà tù nhiều hơn trường học, đàn áp các cuộc khởi nghĩa trong những bể máu, thi hành chính sách ngu dân…
 • Về kinh tế : bóc lột nhân dân đến tận xương tủy, vơ vét tài nguyên, thu thuế vô lí …=>hơn 2 triệu đồng bào bị chết đói.
 • Quân sự : mang tiếng “bảo hộ” nhưng Pháp 2 lần bán nước ta cho nhật, khủng bố những người làm cách mạng

=>Dẫn chứng toàn diện, tiêu biểu, xác thực, giọng văn hùng hồn đanh thép và rất hùng hồn.

Sau khi tố cáo, bóc mẽ bản chất của thực dân Pháp cho nhân dân toàn thế giới, tác giả chuyển sang lập luận về cuộc cách mạng của nhân dân ta :

 • Lập trường cuộc cách mạng : chính nghĩa và nhân đạo : thực dân Pháp làm nhiều điều ác, nhưng ta vẫn giúp người pháp, cứu họ và bảo vệ họ khi Nhật xâm lược Đông dương.
 • Bác khẳng định cuộc đấu tranh của dân tộc ta là chính nghĩa : gan góc chống ách nô lệ, gan góc đứng về phe Đồng minh chống phát xít, khoan hồng với kẻ thất thế…
 • Khẳng định : ta giành độc lập từ tay Nhật => bác bỏ luận điệu bảo hộ của Pháp. Khẳng định chúng ta chiến thắng phát xít, giành độc lập, xây dựng nên nền cộng hòa.
 • Tác giả khẳng định rằng, chính phủ mới hoàn toàn thoát li khỏi thực dân, phong kiến và phát xít, xây dựng một chế độ mới => khẳng định mãnh mẽ quyền độc lập, tự do của dân tộc.

=>Lập luận logic, mạnh mẽ, đanh thép hùng hồn, thuyết phục người nghe bằng những lí lẽ không thể chối cãi, khẳng định công lao to lớn của nhân dân – những người chủ nhân chân chính của đất nước. Những lập luận đó chứng minh mạnh mẽ nền tự do, độc lập của dân tộc VN có được hoàn toàn phù hợp với cơ sở đạo lí, pháp lí, và cơ sở thực tế – kết quả của cuộc đấu tranh chống thực dân và phát xít.

Câu 4. Phong cách văn chính luận của Hồ Chí Minh trong Tuyên ngôn độc lập :

Văn phong ngắn gọn, súc tích, đanh théo, sắc sảo, đầy sức thuyết phục.

Lập luận chặt chẽ, lí lẽ đanh thép, sắc bén, bằng chứng tiêu biểu và xác đáng, không thể chối cãi được.

Ngòi bút chính luận vừa hùng biện vừa trữ tình, cách dùng từ , đặt câu hết sức linh hoạt

=>Tuyên Ngôn Độc Lập có giá trị lịch sử lớn lao, vừa là tác phẩm văn chương đích thực, vừa mang tính mẫu mực của văn chương chính luận hiện đại

Sưu Tầm

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

Chúng tôi đã phát hiện ra rằng bạn đang sử dụng tiện ích mở rộng để chặn quảng cáo. Hãy hỗ trợ chúng tôi bằng cách tắt các trình chặn quảng cáo này.