Tổng hợp trắc nghiệm Hóa lớp 12 theo chủ đề có đáp án cập nhật đầy đủ mới nhất

Cẩm nang 24h. net xin gửi tới các thí sinh bộ câu hỏi trắc nghiệm Hóa học lớp 12 có đáp án theo từng chương trong sách giáo khoa để tiện ôn tập. 

Hóa học lớp 12 gồm các chương sau: 

  1. Chương 1: Este – Lipit
  2. Chương 2: Cacbohiđrat
  3. Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein
  4. Chương 4: Polime Và Vật Liệu Polime
  5. Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại
  6. Chương 6: Kim Loại Kiềm, Kim Loại Kiềm Thổ, Nhôm
  7. Chương 7: Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng
  8. Chương 8: Phân Biệt Một Số Chất Vô Cơ
  9. Chương 9: Hóa Học Và Vấn Đề Phát Triển Kinh Tế, Xã Hội, Môi Trường
  10. [embeddoc url=”https://camnang24h.net/wp-content/uploads/2021/03/BAI-TAP-TRAC-NGHIEM-HOA-12-Theo-chuyen-de.pdf” download=”all” viewer=”google”]

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

Chúng tôi đã phát hiện ra rằng bạn đang sử dụng tiện ích mở rộng để chặn quảng cáo. Hãy hỗ trợ chúng tôi bằng cách tắt các trình chặn quảng cáo này.