Keyword

Top 100 hình ảnh và nền về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lung linh huyền ảo

Camnang24h chia sẻ top 100 hình ảnh và nền về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lung linh huyền ảo cho máy tính, laptop, điện thoại miễn phí. Những hình ảnh được blog chọn lựa kỹ lưỡng nhằm mang đến những bức ảnh và hình nền về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chất lượng nhất hiện nay.

Xem thêm: 

Phật là gì?

Phật (chữ Hán: 佛) hay Bụt (chữ Phạn: Buddhã) trong Phật giáo nghĩa là Toàn Giác, thường dùng để chỉ đến một vị Thánh, chính xác hơn là một vị Chánh Đẳng Giác đã đạt đến sự tinh khiết và hoàn thiện trong đạo đức, trí tuệ thông qua nỗ lực của bản thân trong việc thực hiện các pháp Ba-la-mật ở rất nhiều kiếp sống, tâm trí của Ngài ấy đã vắng mặt hoàn toàn vô minh – gốc rễ gây ra sinh tử, do đó Ngài cũng có những khả năng siêu vượt và hoàn hảo như Thần thông ở mức độ cao nhất, một trí tuệ vĩ đại (Nhất thiết trí) cùng với sự từ bi vô hạn với mọi chúng sinh khác, không phân biệt đối tượng. Sự giác ngộ ấy có tính chất siêu nhiên, theo các Phật tử thì nó không thể diễn đạt bằng ngôn ngữ, sự hiểu biết thông thường được mà chỉ có thể hiểu hoàn toàn khi đã trải nghiệm nó. Những chúng sinh đang trên con đường để trở thành một vị Phật, chuyên tâm thực hiện các hạnh Ba-la-mật, phát tâm từ bi được gọi là Bồ tát. Khi thành Phật, không chỉ về mặt trí tuệ và đức hạnh mà còn toàn diện về mặt hình thể Ba mươi hai tướng tốt – Tám mươi vẻ đẹp vô cùng thanh tịnh, tuy nhiên Phật toàn giác không toàn năng.

Trước đây, từ này thường để chỉ một vị Phật trong lịch sử tên là “Tất-đạt-đa Cồ-đàm (Siddhārtha Gautama)”, một nhân vật có thật đã truyền bá tư tưởng của mình ở lục địa Ấn Độ vào thế kỷ 5 trước công nguyên, và những giáo lý ấy đã được làm nền tảng để khai sinh ra Phật giáo. Nhưng theo lời giảng của chính Siddhārtha Gautama thì Ngài chỉ là vị Phật duy nhất trên Trái Đất trong thời kỳ này, chứ nếu xét rộng ra toàn vũ trụ, xét cả quá khứ – tương lai thì ngoài ông ra còn có vô số vị Phật khác nữa, họ tồn tại ở các thế giới (hành tinh) khác hoặc ở những thời điểm khác: nhiều vị đã đắc đạo ở quá khứ, nhiều vị đang sống trong hiện tại (ở những thế giới khác) và nhiều vị sẽ đắc đạo ở tương lai. Cũng theo lời Ngài, trong tương lai rất xa về sau, trên Trái Đất sẽ xuất hiện một vị nữa đắc đạo thành Phật, đó là Bồ Tát Di Lặc thành Phật Di Lặc.

Theo Phật giáo, thời đại xuất hiện một vị Phật là rất hiếm. Do đó, thời kỳ mà một vị Phật xuất hiện hoặc giáo pháp của vị Phật đó vẫn còn tương đối nguyên vẹn là một thời kỳ “hạnh phúc”. Vì có nhiều thời kỳ, có nhiều giai đoạn rất dài trong các chu kỳ thế giới không hề xuất hiện một vị Phật nào, nếu có thì cũng chỉ có những vị Phật Độc Giác, các vị ấy xu hướng ít tuyên thuyết giáo pháp, cho nên chúng sinh không có phương tiện giải thoát. Vị Phật thường được xem là đại diện cho các vị Phật quá khứ là Nhiên Đăng Cổ Phật. Trong khi vị Phật tương lai được cho là sẽ xuất hiện ở Trái Đất này là Di-lặc.

Trong Phật giáo bắc tông thì còn chia ra Phật mẫu, Phật vương, Phật tổ, Phật tử. Ngoài ra còn có những tầng tu hành thấp hơn Phật như: Duyên giác (Phật độc giác), Thanh văn (là những người nghe Phật giảng dạy mà tu được quả vị A-la-hán).

Dưới đây là 100 hình ảnh và nền về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đẹp, lung linh huyền ảo chất lượng full:

hình ảnh về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lung linh số 1

hình ảnh về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lung linh số 2

hình ảnh về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lung linh số 3

hình ảnh về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lung linh số 4

hình ảnh về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lung linh số 5

hình ảnh về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lung linh số 6

hình ảnh về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lung linh số 7

hình ảnh về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lung linh số 9

hình ảnh về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lung linh số 10

hình ảnh về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lung linh số 11

hình ảnh về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lung linh số 12

hình ảnh về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lung linh số 13

hình ảnh về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lung linh số 14

[the_ad id=”10″]

hình ảnh về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lung linh số 15

hình ảnh về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lung linh số 16

hình ảnh về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lung linh số 17

hình ảnh về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lung linh số 18

hình ảnh về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lung linh số 19

hình ảnh về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lung linh số 20

hình ảnh về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lung linh số 21

hình ảnh về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lung linh số 22

hình ảnh về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lung linh số 23

hình ảnh về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lung linh số 24

hình ảnh về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lung linh số 25

hình ảnh về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lung linh số 26

hình ảnh về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lung linh số 27

hình ảnh về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lung linh số 28

hình ảnh về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lung linh số 29

hình ảnh về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lung linh số 30

hình ảnh về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lung linh số 31

hình ảnh về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lung linh số 32

hình ảnh về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lung linh số 33

hình ảnh về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lung linh số 34

hình ảnh về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lung linh số 35

hình ảnh về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lung linh số 36

hình ảnh về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lung linh số 37

[the_ad id=”10″]

hình ảnh về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lung linh số 38

hình ảnh về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lung linh số 39

hình ảnh về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lung linh số 40

hình ảnh về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lung linh số 41

hình ảnh về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lung linh số 42

hình ảnh về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lung linh số 43

hình ảnh về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lung linh số 44

hình ảnh về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lung linh số 45

hình ảnh về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lung linh số 46

hình ảnh về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lung linh số 47

hình ảnh về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lung linh số 48

hình ảnh về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lung linh số 49

hình ảnh về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lung linh số 50

hình ảnh về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lung linh số 51

hình ảnh về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lung linh số 52

hình ảnh về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lung linh số 53

hình ảnh về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lung linh số 54

Sưu tầm

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

Chúng tôi đã phát hiện ra rằng bạn đang sử dụng tiện ích mở rộng để chặn quảng cáo. Hãy hỗ trợ chúng tôi bằng cách tắt các trình chặn quảng cáo này.