Top 30 hình nền nữ tướng cung băng Ashe trong liên minh huyền thoại đẹp

Top 30 hình nền nữ tướng cung băng Ashe trong liên minh huyền thoại (League Of Legends) đẹp đem đến những hình ảnh chất lượng full hd để trang trí cho máy tính. Nữ tướng cung băng Ashe là chiến mẫu của tộc Hậu Nhân Avarosa, Ashe chỉ huy đội quân đông đảo nhất phương Bắc. Khắc kỷ, thông minh, và đầy lý tưởng, nhưng không thoải mái với vai trò thủ lĩnh cho lắm, cô dùng phép thuật trong dòng dõi của mình để làm chủ cây cung bằng Chân Băng. Với niềm tin từ người dân rằng cô là tái sinh của nữ anh hùng trong thần thoại Avarosa, Ashe hy vọng thống nhất được Freljord bằng cách lấy lại đất đai của tổ tiên.

Xem thêm: Top 30 hình nền đứa trẻ bóng tối Annie trong liên minh full hd

Dưới đây là 30 hình nền nữ tướng cung băng Ashe trong liên minh huyền thoại đang chờ bạn lựa chọn:

Hình nền nữ tướng cung băng Ashe trong liên minh huyền thoại

Hình nền nữ tướng cung băng Ashe trong liên minh huyền thoại số 1

Hình nền nữ tướng cung băng Ashe trong liên minh huyền thoại số 2

Hình nền nữ tướng cung băng Ashe trong liên minh huyền thoại số 3

Hình nền nữ tướng cung băng Ashe trong liên minh huyền thoại số 4

Hình nền nữ tướng cung băng Ashe trong liên minh huyền thoại số 5

Hình nền nữ tướng cung băng Ashe trong liên minh huyền thoại số 6

Hình nền nữ tướng cung băng Ashe trong liên minh huyền thoại số 7

Hình nền nữ tướng cung băng Ashe trong liên minh huyền thoại số 8

Hình nền nữ tướng cung băng Ashe trong liên minh huyền thoại số 9

Hình nền nữ tướng cung băng Ashe trong liên minh huyền thoại số 10

Hình nền nữ tướng cung băng Ashe trong liên minh huyền thoại số 11

Hình nền nữ tướng cung băng Ashe trong liên minh huyền thoại số 12

Hình nền nữ tướng cung băng Ashe trong liên minh huyền thoại số 13

Hình nền nữ tướng cung băng Ashe trong liên minh huyền thoại số 14

Hình nền nữ tướng cung băng Ashe trong liên minh huyền thoại số 15

Hình nền nữ tướng cung băng Ashe trong liên minh huyền thoại số 16

Hình nền nữ tướng cung băng Ashe trong liên minh huyền thoại số 17

Hình nền nữ tướng cung băng Ashe trong liên minh huyền thoại số 18

Hình nền nữ tướng cung băng Ashe trong liên minh huyền thoại số 19

Hình nền nữ tướng cung băng Ashe trong liên minh huyền thoại số 20

Hình nền nữ tướng cung băng Ashe trong liên minh huyền thoại số 21

Hình nền nữ tướng cung băng Ashe trong liên minh huyền thoại số 22

Hình nền nữ tướng cung băng Ashe trong liên minh huyền thoại số 23

Hình nền nữ tướng cung băng Ashe trong liên minh huyền thoại số 24

Hình nền nữ tướng cung băng Ashe trong liên minh huyền thoại số 25

Hình nền nữ tướng cung băng Ashe trong liên minh huyền thoại số 26

Hình nền nữ tướng cung băng Ashe trong liên minh huyền thoại số 27

Hình nền nữ tướng cung băng Ashe trong liên minh huyền thoại số 28

Hình nền nữ tướng cung băng Ashe trong liên minh huyền thoại số 29

Hình nền nữ tướng cung băng Ashe trong liên minh huyền thoại số 30

Hình nền nữ tướng cung băng Ashe trong liên minh huyền thoại số 31

Hình nền nữ tướng cung băng Ashe trong liên minh huyền thoại số 32

Hình nền nữ tướng cung băng Ashe trong liên minh huyền thoại số 33

Hình nền nữ tướng cung băng Ashe trong liên minh huyền thoại số 34

Tổng hợp