Top 30 hình nền tướng LeBlanc (Kẻ Lừa Đảo) trong game lol full hd

Top 30 hình nền tướng LeBlanc (Kẻ Lừa Đảo) trong game liên minh huyền thoại LOL (League Of Legends) với chất lượng hình ảnh full hd. “Hoa hồng không thể sinh trưởng trong bóng tối. Nó chết, để bóng tối sinh trưởng…” ~ LeBlanc. Bí ẩn cả với những thành viên khác của giáo phái Hoa Hồng Đen, LeBlanc là một trong số nhiều cái tên của người phụ nữ đã thao túng các sự kiện từ ngày đầu của Noxus. Sử dụng ma thuật để tạo ra bản sao của chính mình, nữ phù thủy này có thể xuất hiện trước bất kỳ ai ở bất kỳ đâu, và thậm chí là tại nhiều nơi cùng lúc. Luôn âm mưu gì đó ngoài tầm nhận thức, động cơ thực sự của LeBlanc cũng khó nắm bắt y như nhân dạng của ả vậy.

Xem thêmTop 20 hình nền tướng Tryndamere (Miệng Của Vực Thẳm) trong lol full hd

Dưới đây là top 30 hình nền tướng LeBlanc (Kẻ Lừa Đảo) trong game lol full hd:

Top 30 hình nền tướng LeBlanc trong game lol full hd

Top 30 hình nền tướng LeBlanc trong game lol full hd số 1

Top 30 hình nền tướng LeBlanc trong game lol full hd số 2

Top 30 hình nền tướng LeBlanc trong game lol full hd số 3

Top 30 hình nền tướng LeBlanc trong game lol full hd số 4

Top 30 hình nền tướng LeBlanc trong game lol full hd số 5

Top 30 hình nền tướng LeBlanc trong game lol full hd số 6

Top 30 hình nền tướng LeBlanc trong game lol full hd số 7

Top 30 hình nền tướng LeBlanc trong game lol full hd số 8

Top 30 hình nền tướng LeBlanc trong game lol full hd số 9

Top 30 hình nền tướng LeBlanc trong game lol full hd số 10

Top 30 hình nền tướng LeBlanc trong game lol full hd số 11

Top 30 hình nền tướng LeBlanc trong game lol full hd số 12

Top 30 hình nền tướng LeBlanc trong game lol full hd số 13

Top 30 hình nền tướng LeBlanc trong game lol full hd số 14

Top 30 hình nền tướng LeBlanc trong game lol full hd số 15

Top 30 hình nền tướng LeBlanc trong game lol full hd số 16

Top 30 hình nền tướng LeBlanc trong game lol full hd số 17

Top 30 hình nền tướng LeBlanc trong game lol full hd số 18

Top 30 hình nền tướng LeBlanc trong game lol full hd số 19

Top 30 hình nền tướng LeBlanc trong game lol full hd số 20

Top 30 hình nền tướng LeBlanc trong game lol full hd số 21

Top 30 hình nền tướng LeBlanc trong game lol full hd số 22

Top 30 hình nền tướng LeBlanc trong game lol full hd số 23

Sưu Tầm

Hãy chia sẻ bài viết tới mọi người: