Top 50 hình nền thiên nhiên mùa đông buồn và tâm trạng cho máy tính

Blog chia sẻ bộ ảnh hình nền mùa đông băng giá buồn, cô đơn, hiu quạnh cực đẹp để bạn tải miễn phí về cho máy tính, laptop, macbook. Mùa đông là một trong bốn mùa trên Trái Đất và một số hành tinh. Nó là mùa có ngày ngắn nhất và nhiệt độ thấp nhất. Ở những vùng xa xích đạo, mùa đông thường được biết đến qua việc tuyết rơi, là mùa cuối cùng trong năm. Nhiệt độ thấp nhất vào mùa đông thường là vào tháng một ở Bắc Bán Cầu và tháng bảy ở Nam Bán Cầu. Mùa đông là mùa các môn thể thao cần tuyết được tổ chức. Ở một số nơi, mùa đông còn được gọi là mùa khô ở những vùng nhiệt đới gió mùa.

Xem thêm: Top 50 hình nền phong cảnh mùa thu thơ mộng cho máy tính

Dưới đây là hình ảnh và nền phong cảnh thiên nhiên mùa đông man mác hương vị buồn đầy tâm trạng:

Bộ hình ảnh thiên nhiên mùa đông man mác hương vị buồn số 1

Bộ hình ảnh thiên nhiên mùa đông man mác hương vị buồn số 2

Bộ hình ảnh thiên nhiên mùa đông man mác hương vị buồn số 3

Bộ hình ảnh thiên nhiên mùa đông man mác hương vị buồn số 4

Bộ hình ảnh thiên nhiên mùa đông man mác hương vị buồn số 5

Bộ hình ảnh thiên nhiên mùa đông man mác hương vị buồn số 6

Bộ hình ảnh thiên nhiên mùa đông man mác hương vị buồn số 7

Bộ hình ảnh thiên nhiên mùa đông man mác hương vị buồn số 8

Bộ hình ảnh thiên nhiên mùa đông man mác hương vị buồn số 9

Bộ hình ảnh thiên nhiên mùa đông man mác hương vị buồn số 10

Bộ hình ảnh thiên nhiên mùa đông man mác hương vị buồn số 11

Bộ hình ảnh thiên nhiên mùa đông man mác hương vị buồn số 12

Bộ hình ảnh thiên nhiên mùa đông man mác hương vị buồn số 13

Bộ hình ảnh thiên nhiên mùa đông man mác hương vị buồn số 14

Bộ hình ảnh thiên nhiên mùa đông man mác hương vị buồn số 15

Bộ hình ảnh thiên nhiên mùa đông man mác hương vị buồn số 16

Bộ hình ảnh thiên nhiên mùa đông man mác hương vị buồn số 17

Bộ hình ảnh thiên nhiên mùa đông man mác hương vị buồn số 18

Bộ hình ảnh thiên nhiên mùa đông man mác hương vị buồn số 19

Bộ hình ảnh thiên nhiên mùa đông man mác hương vị buồn số 20

Bộ hình ảnh thiên nhiên mùa đông man mác hương vị buồn số 21

Bộ hình ảnh thiên nhiên mùa đông man mác hương vị buồn số 22

Bộ hình ảnh thiên nhiên mùa đông man mác hương vị buồn số 23

Bộ hình ảnh thiên nhiên mùa đông man mác hương vị buồn số 24

Bộ hình ảnh thiên nhiên mùa đông man mác hương vị buồn số 25

Bộ hình ảnh thiên nhiên mùa đông man mác hương vị buồn số 26

Bộ hình ảnh thiên nhiên mùa đông man mác hương vị buồn số 27

Bộ hình ảnh thiên nhiên mùa đông man mác hương vị buồn số 28

Bộ hình ảnh thiên nhiên mùa đông man mác hương vị buồn số 29

Bộ hình ảnh thiên nhiên mùa đông man mác hương vị buồn số 30

Bộ hình ảnh thiên nhiên mùa đông man mác hương vị buồn số 31

Bộ hình ảnh thiên nhiên mùa đông man mác hương vị buồn số 32

Bộ hình ảnh thiên nhiên mùa đông man mác hương vị buồn số 33

Bộ hình ảnh thiên nhiên mùa đông man mác hương vị buồn số 34

Bộ hình ảnh thiên nhiên mùa đông man mác hương vị buồn số 35

Bộ hình ảnh thiên nhiên mùa đông man mác hương vị buồn số 36

Bộ hình ảnh thiên nhiên mùa đông man mác hương vị buồn số 37

Bộ hình ảnh thiên nhiên mùa đông man mác hương vị buồn số 38

Bộ hình ảnh thiên nhiên mùa đông man mác hương vị buồn số 39

Bộ hình ảnh thiên nhiên mùa đông man mác hương vị buồn số 40

Bộ hình ảnh thiên nhiên mùa đông man mác hương vị buồn số 41

Bộ hình ảnh thiên nhiên mùa đông man mác hương vị buồn số 42

Bộ hình ảnh thiên nhiên mùa đông man mác hương vị buồn số 43

Sưu tầm