Tuyển tập 40 hình nền nữ tướng Fiora (Nữ Kiếm Sư) trong game LOL

Tuyển tập 40 hình nền nữ tướng Fiora (Nữ Kiếm Sư) trong game trong game liên minh huyền thoại LOL (League Of Legends) với chất lượng hình ảnh full hd. Fiora (Nữ Kiếm Sư) nói “Ta tới xử lý ngươi vì danh dự. Và dù đó là thứ ngươi không có, ngươi vẫn phải chết.” Là kiếm sư đáng sợ nhất của toàn cõi Valoran, Fiora nổi tiếng với ý chí bất khuất và niềm tự hào đến ngạo mạn của cô dành cho kĩ năng dụng kiếm của bản thân. Được sinh ra trong Nhà Laurent thuộc Demacia, Fiora giành lấy quyền chỉ huy gia tộc từ tay cha cô, khi nó gần như bị sụp đổ bởi một vụ bê bối. Mặc dù danh tiếng của nhà Laurent đã bị hủy hoại, Fiora vẫn tìm mọi cách để khôi phục danh dự gia đình và đưa nhà Laurent trở lại hàng ngũ danh gia vọng tộc của Demacia.

Xem thêmTuyển tập hình nền tướng Fiddlesticks (Sứ Giả Địa Ngục) trong game LOL

Dưới đây là 40 hình nền nữ tướng Fiora (Nữ Kiếm Sư) trong game LOL đang chờ bạn lựa chọn:

Tuyển tập 40 hình nền tướng Fiora (Nữ Kiếm Sư) full hdTuyển tập 40 hình nền tướng Fiora (Nữ Kiếm Sư) full hd

Tuyển tập 40 hình nền tướng Fiora (Nữ Kiếm Sư) full hd số 1

Tuyển tập 40 hình nền tướng Fiora (Nữ Kiếm Sư) full hd số 2

Tuyển tập 40 hình nền tướng Fiora (Nữ Kiếm Sư) full hd số 3

Tuyển tập 40 hình nền tướng Fiora (Nữ Kiếm Sư) full hd số 4

Tuyển tập 40 hình nền tướng Fiora (Nữ Kiếm Sư) full hd số 5

Tuyển tập 40 hình nền tướng Fiora (Nữ Kiếm Sư) full hd số 6

Tuyển tập 40 hình nền tướng Fiora (Nữ Kiếm Sư) full hd số 7

Tuyển tập 40 hình nền tướng Fiora (Nữ Kiếm Sư) full hd số 8

Tuyển tập 40 hình nền tướng Fiora (Nữ Kiếm Sư) full hd số 9

Tuyển tập 40 hình nền tướng Fiora (Nữ Kiếm Sư) full hd số 10

Tuyển tập 40 hình nền tướng Fiora (Nữ Kiếm Sư) full hd số 11

Tuyển tập 40 hình nền tướng Fiora (Nữ Kiếm Sư) full hd số 12

Tuyển tập 40 hình nền tướng Fiora (Nữ Kiếm Sư) full hd số 13

Tuyển tập 40 hình nền tướng Fiora (Nữ Kiếm Sư) full hd số 14

Tuyển tập 40 hình nền tướng Fiora (Nữ Kiếm Sư) full hd số 15

Tuyển tập 40 hình nền tướng Fiora (Nữ Kiếm Sư) full hd số 16

Tuyển tập 40 hình nền tướng Fiora (Nữ Kiếm Sư) full hd số 17

Tuyển tập 40 hình nền tướng Fiora (Nữ Kiếm Sư) full hd số 18

Tuyển tập 40 hình nền tướng Fiora (Nữ Kiếm Sư) full hd số 19

Tuyển tập 40 hình nền tướng Fiora (Nữ Kiếm Sư) full hd số 20

Tuyển tập 40 hình nền tướng Fiora (Nữ Kiếm Sư) full hd số 21

Tuyển tập 40 hình nền tướng Fiora (Nữ Kiếm Sư) full hd số 22

Tuyển tập 40 hình nền tướng Fiora (Nữ Kiếm Sư) full hd số 23

Tuyển tập 40 hình nền tướng Fiora (Nữ Kiếm Sư) full hd số 24

Tuyển tập 40 hình nền tướng Fiora (Nữ Kiếm Sư) full hd số 25

Tuyển tập 40 hình nền tướng Fiora (Nữ Kiếm Sư) full hd số 26

Tuyển tập 40 hình nền tướng Fiora (Nữ Kiếm Sư) full hd số 27

Tuyển tập 40 hình nền tướng Fiora (Nữ Kiếm Sư) full hd số 28

Tuyển tập 40 hình nền tướng Fiora (Nữ Kiếm Sư) full hd số 29

Tuyển tập 40 hình nền tướng Fiora (Nữ Kiếm Sư) full hd số 30

Tuyển tập 40 hình nền tướng Fiora (Nữ Kiếm Sư) full hd số 31

Tuyển tập 40 hình nền tướng Fiora (Nữ Kiếm Sư) full hd số 32

Tuyển tập 40 hình nền tướng Fiora (Nữ Kiếm Sư) full hd số 33

Tuyển tập 40 hình nền tướng Fiora (Nữ Kiếm Sư) full hd số 34

Tuyển tập 40 hình nền tướng Fiora (Nữ Kiếm Sư) full hd số 35

Tuyển tập 40 hình nền tướng Fiora (Nữ Kiếm Sư) full hd số 36

Tuyển tập 40 hình nền tướng Fiora (Nữ Kiếm Sư) full hd số 37

Tuyển tập 40 hình nền tướng Fiora (Nữ Kiếm Sư) full hd số 38

Tuyển tập 40 hình nền tướng Fiora (Nữ Kiếm Sư) full hd số 39

Sưu Tầm