Tuyển tập hình nền nữ tướng Irelia (Vũ Kiếm Sư) trong game LOL

Tuyển tập hình nền nữ tướng Irelia (Vũ Kiếm Sư) trong game liên minh huyền thoại LOL (League Of Legends) với chất lượng hình ảnh full hd. “Có lúc tôi chỉ nhảy vì bản thân. Giờ, tôi nhảy vì Vùng Đất Đầu Tiên.” ~ Irelia. Ionia đã sản sinh ra nhiều anh hùng trong thời bị Noxus chiếm đóng, nhưng không ai lạ lùng hơn Irelia xứ Navori. Luyện rèn cùng những vũ điệu cổ xưa, cô áp dụng chúng vào chiến đấu, đem những động tác uyển chuyển điều khiển hàng loạt thanh kiếm sắc nhọn. Sau khi chứng tỏ bản thân, cô được giao trọng trách lãnh đạo kháng chiến, và đến tận bây giờ vẫn dốc lòng dốc sức bảo vệ quê hương.

Xem thêmNhững hình nền nữ tướng Illaoi (Nữ Tu Thủy Thần) trong game LOL

Dưới đây là những hình nền nữ tướng Irelia (Vũ Kiếm Sư) trong game LOL:

Tuyển tập hình nền nữ tướng Irelia (Vũ Kiếm Sư) trong game LOL

Tuyển tập hình nền nữ tướng Irelia (Vũ Kiếm Sư) trong game LOL số 1

Tuyển tập hình nền nữ tướng Irelia (Vũ Kiếm Sư) trong game LOL số 2

Tuyển tập hình nền nữ tướng Irelia (Vũ Kiếm Sư) trong game LOL số 3

Tuyển tập hình nền nữ tướng Irelia (Vũ Kiếm Sư) trong game LOL số 4

Tuyển tập hình nền nữ tướng Irelia (Vũ Kiếm Sư) trong game LOL số 5

Tuyển tập hình nền nữ tướng Irelia (Vũ Kiếm Sư) trong game LOL số 6

Tuyển tập hình nền nữ tướng Irelia (Vũ Kiếm Sư) trong game LOL số 7

Tuyển tập hình nền nữ tướng Irelia (Vũ Kiếm Sư) trong game LOL số 8

Tuyển tập hình nền nữ tướng Irelia (Vũ Kiếm Sư) trong game LOL số 9

Tuyển tập hình nền nữ tướng Irelia (Vũ Kiếm Sư) trong game LOL số 10

Tuyển tập hình nền nữ tướng Irelia (Vũ Kiếm Sư) trong game LOL số 11

Tuyển tập hình nền nữ tướng Irelia (Vũ Kiếm Sư) trong game LOL số 12

Tuyển tập hình nền nữ tướng Irelia (Vũ Kiếm Sư) trong game LOL số 13

Tuyển tập hình nền nữ tướng Irelia (Vũ Kiếm Sư) trong game LOL số 14

Tuyển tập hình nền nữ tướng Irelia (Vũ Kiếm Sư) trong game LOL số 15

Tuyển tập hình nền nữ tướng Irelia (Vũ Kiếm Sư) trong game LOL số 16

Tuyển tập hình nền nữ tướng Irelia (Vũ Kiếm Sư) trong game LOL số 17

Tuyển tập hình nền nữ tướng Irelia (Vũ Kiếm Sư) trong game LOL số 18

Tuyển tập hình nền nữ tướng Irelia (Vũ Kiếm Sư) trong game LOL số 17

Tuyển tập hình nền nữ tướng Irelia (Vũ Kiếm Sư) trong game LOL số 18

Tuyển tập hình nền nữ tướng Irelia (Vũ Kiếm Sư) trong game LOL số 19

Tuyển tập hình nền nữ tướng Irelia (Vũ Kiếm Sư) trong game LOL số 20

Tuyển tập hình nền nữ tướng Irelia (Vũ Kiếm Sư) trong game LOL số 21

Tuyển tập hình nền nữ tướng Irelia (Vũ Kiếm Sư) trong game LOL số 22

Tuyển tập hình nền nữ tướng Irelia (Vũ Kiếm Sư) trong game LOL số 23

Tuyển tập hình nền nữ tướng Irelia (Vũ Kiếm Sư) trong game LOL số 24

Tuyển tập hình nền nữ tướng Irelia (Vũ Kiếm Sư) trong game LOL số 25

Tuyển tập hình nền nữ tướng Irelia (Vũ Kiếm Sư) trong game LOL số 26

Tuyển tập hình nền nữ tướng Irelia (Vũ Kiếm Sư) trong game LOL số 27

Tuyển tập hình nền nữ tướng Irelia (Vũ Kiếm Sư) trong game LOL số 28

Tuyển tập hình nền nữ tướng Irelia (Vũ Kiếm Sư) trong game LOL số 29

Tuyển tập hình nền nữ tướng Irelia (Vũ Kiếm Sư) trong game LOL số 30

Tuyển tập hình nền nữ tướng Irelia (Vũ Kiếm Sư) trong game LOL số 31

Tuyển tập hình nền nữ tướng Irelia (Vũ Kiếm Sư) trong game LOL số 32

Tuyển tập hình nền nữ tướng Irelia (Vũ Kiếm Sư) trong game LOL số 33

Tuyển tập hình nền nữ tướng Irelia (Vũ Kiếm Sư) trong game LOL số 34

Tuyển tập hình nền nữ tướng Irelia (Vũ Kiếm Sư) trong game LOL số 35

Tuyển tập hình nền nữ tướng Irelia (Vũ Kiếm Sư) trong game LOL số 36

Tuyển tập hình nền nữ tướng Irelia (Vũ Kiếm Sư) trong game LOL số 37

Tuyển tập hình nền nữ tướng Irelia (Vũ Kiếm Sư) trong game LOL số 38

Tuyển tập hình nền nữ tướng Irelia (Vũ Kiếm Sư) trong game LOL số 39

Tuyển tập hình nền nữ tướng Irelia (Vũ Kiếm Sư) trong game LOL số 40

Tuyển tập hình nền nữ tướng Irelia (Vũ Kiếm Sư) trong game LOL số 41

Sưu Tầm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.